İslam İnkılabında Dini Azınlıklar..

Sünni Müslümanlar hakkında değil bu konu.. Çünkü onlar İslam dininin içindedirler, mezhep olarak azınlık olsalar da, devletin İslami (mezhepler üstü) oluşundan istifade etmekteler..
İran’da Sünni Müslüman azınlık ve hakları için şu başlığabakabilirsiniz:

http://www.velayet.com/munazara/iranda_kac_milyon_sunni_yasamakta_ve_sunni_camii_sayisi_kac-t23471.0.html

çünkü burada İslam dışı azınlıktan (yahudi, hıristiyan, sihler vs) bahsedilecektir..

İran İslam Cumhuriyetinde dini azınlıkların durumu..

İran’ın Yahudiliğe, Hıristianlığa vs. hoşgörü ve müsamaha göstermediği iddia ediliyor.. Peki gerçekten böyle midir?
Aslında bunun üzerine makale yazmak isterdim.. Ama detaylı bir araştırma için zaman gerekiyor.. Sahip olmadığım için bunun yerine İran’da dinî azınlıklar hakkında ehil zevatca hazırlanmış çok kısa üç belgesel sunacağım..

İran İslam İnkılabında Sihler..

İran’da Sih dinine mensup azınlık var.. Kıyafet ve yaşayışlarıyla ruhani Müslümanları andıran Sihler, İran’ın Hindistan’la sınır olduğu zamanlarda (Pakistan henüz yokken) emniyet, huzur ve sükunet bulmak için İran’a göçmüşler.. ve kendilerini Hindistanlı değil, İranlı kabul ediyorlar artık.. Tek yaratıcıya inanan Sihler de İran’da dini ayinlerini serbestçe yapmakta.. Kültürlerini yaşatmak için bir araya gelip, oturumlar düzenlemekteler.. Sih ambleminin, İran bayrağındaki Arapça “Allah” yazısına benzerliği de gözlerden kaçmıyor..

İslami İran’da yahudiler..

İran’da yahudi azınlık da mevcut.. Siyonist İsrail, İran’ın duruşu ve Filistin’e desteğinde bu kadar yakınsa da, İran’da yahudiler mutlular ve huzur içinde yaşıyorlar, Sinagoglarda ritüellerini ve dini ayinlerini rahatça yapıyorlar.. Aslında, tarihi meskenlik ve bu hoşgörü ve müsamahadan olsa gerek ortadoğuda Gasıp Rejim İsrail’den sonra en çok yahudi İran’da yaşıyor.. 25.000.. Evet, 25.000 İranlı yahudi.. Bu yahudilerin tek farkları, dindar olmaları ve siyonizmin siyasi bir söylem olup, yahudilikle bağdaşmadığını iddia etmeleri.. Cani İsrail’in Filistindeki Müslüman halkı katletmesine karşı çıkıyorlar.. İran meclisinde bir de milletvekilleri var..

İran İslam Cumhuriyetinde Hıristiyanlar

İran’da hıristiyanlar da huzur içinde.. Açıklamaya gerek yok sanırım.. Kısa belgeselleri izlerseniz yeterlidir..

Listeye daha fazla dini azınlık bulursam ekleyeceğim.. Selametle