İyilerin gülbahçesinden bir şiir..

Gülzâr: Gül bahçesi..

Haseneyn: Arapça dilbilgisine aşinâ olanlar; “eyn” son ekinin “tesniye” (iki) işareti olduğunu bilirler..  Harameyn (iki haram belde), Zülkarneyn (iki boynuz ve/veya doğu ile batının sahibi/hükümdarı).. örneklerinde olduğu gibi. Haseneyn.. Yani, iki Hasen; iki iyi.. İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in isimlerinin “hasen” (iyi) kökünden türediğine işaret.. Hasan: iyi kişi.. Hüseyn: iyicik.. İkisi birlikte, Haseneyn: iki iyi.. Cennet gençlerinin iki efendisi..

İşte, bu kitap; “Gülzâr-ı Haseneyn” iki iyinin gül bahçesinin nasıl Kerbela’da solduğunu anlatıyor.. Mutlaka okunmalı.. Kitapta bu hazin vaka anlatılırken yazar/şair  şiirler sunuyor bazen.. İşte, onlardan biri:

Çün hâk-i Kerbelâ’ya o Mevlâyı yıktılar,
Gûya ki arş-ı pâk-i muallâyı yıktılar..

Peygamber açtı başın, Alî kıldı âh-u vâh,
Kalb-i hazîn-i Hazret-i Zehrâ’yı yıktılar..


Kardeş gamiyle sahn-ı cinân içre ağladı,
Ya’ni Hasen o Seyyid-i Yektâyı yıktılar..

Tesbihini şaşırdı melâik figan ile,
Ya’ni Huseyn Seyyid-i Bathâ’yı yıktılar.

Cibril vehme geldi, kıyâmet kıyâm edip,
Bî nefh-i sûr Âlem-i Kübrâ’yı yıktılar..

Abdulbaki Gölpınarlı, Gülzâr-ı Haseneyn, Kerbela Vak’ası, Ataç Yayınları

 

günümüz Türkçesiyle; (sadeleştirmede hatam olmuşsa affedin)

Kerbela toprağına İmam Hüseyin’i düşürdüler,
Sanki yüce ve temiz arşı yıktılar..

Peygamber (s.a.a) başını açtı, Ali (a.s) feryad eyledi,
Hazret-i Fatıma (s.a)’nın hüzünlü kalbini yıktılar..

Kardeş üzüntüsüyle Cennetlerin orta yerinde ağladı,
Yani, biricik Seyyid Hasan’ı (a.s) yıktılar..

Melekler feryad ederek zikirlerini şaşırdılar,
Çünkü, Bathâ efendisi Hüseyin’i (a.s) yıktılar.

Cebrail (a.s) vehme geldi, kıyamet kıyam etti,
Sûra üflenmemişken yüce alemi yıktılar..

Reklamlar