sağlığın sırrı

İran şahı, tıp ilminde şöhret olmuş bir hekimi, Müslümanlar’a hizmet etmesi için Allah’ın Elçisi’ne göndermişti.

Birkaç yıl Arabistan’da kaldı hekim. Bu süre içerisinde kimse başvurmadı ona.

Bir gün Nebi’nin huzuruna gelerek yakındı:

«Beni arkadaşlarınızın tedavi hizmetleri için göndermişlerdi. Kaç yıldır kapımı çalan yok. Kimse gelip «benim şöyle bir ra­hatsızlığım var,» demiyor, muayene ve tedavi için başvurmu­yor.»

«Onlar» dedi Allah’ın Elçisi, «iyice acıkmadan yemezler, ye­mekten de doymadan el çekerler»

Hekim, «İşte!» diye bağırdı, «sağlığın sırrı.»

Akıllı kişi gerektiğinde konuşur.

Acıkmadan sofraya oturmaz.

 

Gülistan, Şeyh Sadi

Reklamlar